Švedski voditelj: Srbi psihopate kao Brejvik

Švedski glumac, voditelj i političar Gert Filking (Gert Fylking) u popularnoj radio emisji „Gertov svijet“ na stokholmskoj radio stanici ”Radio 1” izjednačio je srpski narod sa norveškim masovnim ubicom Andersom Beringom Brejvikom (Anders Behring Breivik) i insinuirao da su Srbi psihopate. Popularni švedski voditelj prokomentarisao je u utorak, glasom punim srdžbe, suđenje protiv norveškog teroriste idućim riječima:

”Svijet je pun ovakvih Brejvika” (sagovornica ga na trenutak prekida: „uhvatili smo u svakom slučaju ovog Brejvika“)

”Uhatili smo i mnoge druge, uhvatili smo one Srbe što su se ponašali kao proklete svinje, koji su pobili na stotine hiljada ljudi i protjerali više miliona ljudi, njih smo uhvatili. Misliš li da ih Srbi osuđuju? Ne! Srbi ih veličaju kao heroje. Ko su onda psihopate? Da li je onda veci dio srpskog naroda retardiran? Ili su retardirani samo oni koji su osuđeni za ratne zločine?”

Izjednačavanje srpskog naroda sa norveškim teroristom samo je jedan u nizu teških optužbi na račun srpskog naroda u švedskim medijima u posljednje vrijeme.

Prema tvrdnjama Kristera Bringeusa, ranijeg ambasadora Kraljevine Švedske u Srbiji, u ovoj skandinavskoj zemlji živi 250 000 ljudi srpskog porijekla.

Pripadnici srpske dijaspore se žale da Srbima u Švedskoj odavno nije dozvoljen bilo kakav prostor u švedskim medijima da se brane od najmonstruoznijih optužbi i ogorčeno dodaju da se ambasada Republike Srbije nije ni ovog puta nije oglasila.


Articles by: Global Research

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Centre of Research on Globalization grants permission to cross-post Global Research articles on community internet sites as long the source and copyright are acknowledged together with a hyperlink to the original Global Research article. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: [email protected]

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: [email protected]