Print

The Rule of the Oligarchs: Moldova, A Feudal and Corrupt State
By Global Research News
Global Research, August 15, 2015
jurnaltv.md
Url of this article:
https://www.globalresearch.ca/the-rule-of-the-oligarchs-moldova-a-feudal-and-corrupt-state/5469347

The Following report quoting Global Research was aired on Moldovan Television (JurnalTV.md). The original report is by South Front (crossposted by GR). 

The transcript is translated from Romanian.

The oligarchs have turned Moldova into a feudal state with a corrupt system where part of the population is abroad and those who remain here are close hostages.

So begins a report published by Global Research [Centre for Research on Globalization], a research institution based in Canada.

The authors of the report [South Front] state that the government in Chisinau is dominated by the oligarchy headed by Vladimir Plahotniuc, which has sold the country’s resources and has been involved in fraudulent financial transactions.

As for an eventual union with Romania, the oligarchs will never accept this idea because they do not want to lose power, while at the same time, Romanian nationalists using radical elements as a force which contribute to keeping Moldovans in fear.

The authors of the Global Research report, a research centre based in Canada, comments on the actions of former Prime Minister Iurie Leanca, in particular the fact that he allowed the National Bank to provide emergency loans to three banks: Banca de Economii, Banca Socilă and Unibank.

The report also talks about Moldova’s relations with Romania and the aspiration of people on both sides of the Prut [River] to meet.

It is not the first time our country is brought to the attention of the international community. Three days ago, in an interview published by The New York Times, Secretary General of the Council of Europe, Thorbjorn Jagland said that Moldova is a country on the brink, captured by oligarchs, and could become the next security crisis in Europe.

Jagland recommends the Moldovan authorities to make reforms and provide a corrupt-free society to Moldovans who despite all disappointments, hopes to have a bright future.

(Rough translation from Rumanian, edited by Global Research)

http://jurnaltv.md/ro/news/2015/8/14/-moldova-un-stat-feudal-si-corupt-quot-10147490/

GR Editor’s Note: The Report was published first by South Front, crossposted on GR.

„Moldova, un stat feudal şi corupt” 

Oligarhii au transformat Republica Moldova într-un stat feudal, cu un sistem corupt în care o parte din populaţie este plecată peste hotare, iar cei rămaşi aici sunt aproape ostatici. Astfel începe un reportaj publicat de Global Research Centre, o instituţie de cercetare din Canada. Autorii materialului califică guvernarea de la Chişinău drept una oligarhică, condusă de Vladimir Plahotniuc, o guvernare ce ar fi vândut resursele ţării şi ar fi delapidat banii europenilor în interes personal. Cât priveşte o eventuală unire cu România, oligarhii nu vor accepta niciodată această idee pentru că nu vor să piardă puterea, deși, în același timp, folosesc naţionaliştii români radicali ca pe o forţă care să ţină moldovenii în frică.Autorii analizei Global Research, un centru de cercetare din Canada, comentează și acţiunile fostului premier Iurie Leancă, în special faptul că acesta a permis Băncii Naționale să ofere credite de urgență celor trei bănci jefuite – Banca de Economii, Banca Socilă și Unibank.

În reportaj se vorbeşte şi despre relaţia Republicii Moldova cu România şi năzuința unor cetățeni de pe ambele maluri ale Prutului de a se reuni.Nu este pentru prima dată când ţara noastră apare în atenţia comunităţii internaţionale. Acum trei zile, într-un interviu publicat de The New York Times, secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland spunea că Moldova este un stat pe marginea prăpastiei, capturat de oligarhi, şi riscă să devină următoarea criză de securitate a Europei. Jagland recomanda autorităţilor de la Chişinău să facă reforme şi să ofere o ţară fără corupţie moldovenilor, care în ciuda tuturor dezamăgirilor, mai speră la un viitor luminos.

http://jurnaltv.md/ro/news/2015/8/14/-moldova-un-stat-feudal-si-corupt-quot-10147490/
Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article.