Srbija mora da se opredeli između Kosova i EU: Američki diplomatski izvori

In-depth Report:

Српско убеђење да може да „задржи“ Косово и да уђе у ЕУ је погрешно, саопштио је француски дипломата својим америчким колегама у Фебруару 2010 – према  „Викиликс- компромитованим“ дипломатским изворима. Београд мора да разговара са Приштином о кључним питањима, као што је законодавство, полиција, царина,  такође о терминологији и називима, што  све треба да се спроведе у „живот“  од стране ЕУ мисије на Косову, у складу са законима.

„На крају дана, свакако,“ нагласио је високи званичник француског министарства спољних послова Роланд Галаруг, „Србија ће морати да призна Косово као независну државу, ако жели да уђе у ЕУ.“

Галаруг је саопштио америчким дипломатама у Паризу, да Америка и ЕУ морају да делују заједно да „обесхрабре“ Београд у „размишљању“ да може да „има“ оба:  и Косово и ЕУ чланство, и посебно је захтевао од американаца подршку да обесхрабре Српске званичнике  од пропозиције нове косовске резолуције у УН.

Он је предвидео да ће Србија наставити да „гура“ своју резолуцију, која ће онда морати да буде заустављена од стране ЕУ и САД. На крају је, као што је познато, Београд је „одустао“ од своје резолуције пред Саветом Безбедности УН, који је захтевао извештај о статусу „разговора“, и уместо властите резолуције, поднео резолуцију у складу са захтевом ЕУ, која је просто и једино захтевала наставак „дијалога“, без покретања питања званичног статуса Косова.

Галаруг је објаснио да ЕУ није формално повезала Српско признавање косовске „државе“ и чланство у ЕУ, али је свима чињенично стање (косовске независности) „потпуно јасно.“ „Не постоји формално условљавање,“ казао је Галаруг, додајући „да Срби сада ипак разумеју да ако желе да постану члан ЕУ, мораће да евентуално признају Косово,“ сазнајемо из компромитованих америчких дипломатских извора.

Превод: Миодраг Новаковић

Tekst na srpskom jeziku možete naći na http://www.vidovdan.org/2010-04-26-12-27-13/48-vesti/5211-2010-12-12-12-47-43

Originalni tekst možete naći na Balkan Insight i Globalresearch.ca


Comment on Global Research Articles on our Facebook page

Become a Member of Global Research


Articles by: Global Research

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Centre of Research on Globalization grants permission to cross-post Global Research articles on community internet sites as long the source and copyright are acknowledged together with a hyperlink to the original Global Research article. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: [email protected]

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: [email protected]