Hag oslobodio Haradinaja po drugi put

HAG – Haški tribunal po drugi put oslobodio je bivšeg komandanta OVK Ramuša Haradinaja krivice za ratne zločine počinjene nad civilima na zapadu Kosova tokom 1998. godine.

Oslobađajuća presuda, iako očekivana, u Prištini je dočekana sa oduštevljenjem, dok u Beogradu smatraju da je Haški tribunal naneo težak udarac međunarodnoj pravdi, postavio veliku prepreku procesu pomirenja u regionu i amnestirao stravične zločine i etničko čišćenje Kosova i Metohije.

Tribunal je izrekao oslobađajuću presudu po svim tačkama optužnice, uključujući i glavnu optužbu da nije bilo udruženog zločinačkog poduhvata.

Sudsko veće je naložilo da Haradinaj odmah bude pušten na slobodu, kao i njegovi bivši pomoćnici Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj, koji su takođe proglašeni nevini po svim tačkama optužnice.

Haradinaj je mirno u sudnici Haškog tribunala saslušao obrazloženje Sudskog veća, a zatim i oslobađujuću presudu, i na kraju se, uz osmeh, pozdravio sa članovima advokatskog tima koji ga je zastupao.

Izricanje presude Haradinaju odvijalo se bez prevelike “medijske buke”, jer je samo 20 medija akreditovalo ekipe.

Advokat Ramuša Haradinaja Ben Emerson izjavio je novinarima da se njegov branjenik večeras vraća u Prištinu i da će ” nastaviti da radi kao lider Kosova, na funkciji na kojoj je bio pre suđenja”.

Emerson je takođe pozvao bivšu glavnu hašku tužiteljku Karlu del Ponte da se javno izvini trojici optuženih i narodu na Kosovu što je uopšte podigla optužnicu protiv njih.

Portparol Haškog tribunala Magdalena Spalinjska izjavila je su sudije pretresnog veća, koje je donelo oslobađajuću presudu za Haradinaja i njegove saradnike, utvrdile da su počinjeni neki zločini za koje moraju da odgovaraju počinioci.

Ona je poručila da postupke za ove zločine treba nastaviti pred nacionalnim sudovima.
“Važno je da se zna da su sudije utvrdile da su počinjeni zločini iz tri tačke optužnice i delimično po jednoj. Od ukupnog broja od 16 navodnih žrtava, optužbe su utvrđene i potvrđene za 11 žrtava”, istakla je Spalinjska u izjavi novinarima.

Optužnica za Haradinaja ticala se zločina koji su počinjeni od 1. marta do 30. septembra 1998. u vreme kad je on bio komandant takozvane operativne zone Dukađin (Metohija).

Predsedavajući sudija Džastis Bakone Moloto rekao je, obrazlažući presudu, da Tužilaštvo nije dokazalo glavni navod iz tačke šest optužnice o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao za cilj uspostavljanje potpune kontrole OVK nad Metohijom prisilnim premeštanjem i zlostavljanjem srpskih, romskih civila, ali i Albanaca za koje se sumnjalo da sarađuju sa srpskim snagama ili na drugi način ne podržavju OVK.

Sudija Moloto je naveo i da ne postoje verodostojni dokazi da je Haradinaj znao za zločine počinjene u logoru OVK u Jablanici.

Prema mišljenju Veća, zločini iz tačke tri, četiri i pet optužnice – mučenja jednog Albanca, srpskog policajca i državljanina BiH, kao i trojice albanskih civila i trojice Crnogoraca su dokazani, ali optuženi ne snose odgovornost za te zločine.

Veće, takođe, smatra da nisu dokazane tačke jedan i dva optužnice, a koje se tiču okrutnog postupanja, ubistva dvojice Roma i srpskog policajca Ivana Zarića.

Na današnju presudu moguće je, kao i u svakom prvostepenom postupku, uložiti žalbu.

Haško tužilaštvo je u završnoj reči, u junu ove godine, zatražilo kaznu od najmanje 20 godina zatvora za svakog od optuženih, dok su odbrane tražile oslobađajuće presude.

Po okončanju prvog suđenja, po optužnici za zločine na širem području zapadnog Kosova, Haradinaj i Baljaj su oslobođeni optužbi i pušteni na slobodu, dok je Brahimaj bio osuđen na šest godina zatvora.

Haradinaj, koji se večeras vraća u Prištinu, poručio je preko svog pravnog tima da će po povratku na Kosovo preuzeti poziciju “političkog lidera zemlje i da će voditi vladu koja će predstavljati sve građane Kosova”.

“Vratiću se na Kosovo večeras i uz pristanak građana uskoro ću preuzeti poziciju političkog lidera zemlje koja mi po pravu pripada i vodiću vladu koja predstavlja sve građane Kosova, koji god jezik govore, odakle god da dolaze i bez obzira na njihovu etničku pripadnost”, rekao je Haradinaj u saopštenju koje je novinarima dostavljeno na pres konferenciji Haradinajeve stranke u Prištini.


Articles by: Global Research News

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Centre of Research on Globalization grants permission to cross-post Global Research articles on community internet sites as long the source and copyright are acknowledged together with a hyperlink to the original Global Research article. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: [email protected]

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: [email protected]